Anglický jazyk

Prezentace předmětu ke Dni otevřených dveří GJKT 2021