Absolventský klub

Prezentace klubu ke Dni otevřených dveří GJKT 2021