Druhý cizí jazyk

Prezentace předmětů ke Dni otevřených dveří GJKT 2021