Český jazyk a literatura

Prezentace předmětu ke Dni otevřených dveří GJKT 2021
Pro správnou funkčnost doporučujeme prezentaci prohlížet na klasickém počítači.